Umut Sinav Logo

Tag Archive for php mysql

PHP ile veritabanından veri çekmek

PHP’ye yeni başlamış az çok nasıl kullanıldığını öğrenen kişiler için ikinci adım olarak veri tabanı ile tanışmak gelir bu yazıda PHP ile mysql veri tabanından veri çekme işlemini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle veri tabanımızı bir görelim

mysql veri tabanı tablosu

mysql veri tabanı tablosu

şimdi ise bu tablodaki verileri php ile nasıl çekeriz ona bakalım kodların yanlarında gerekli açıklamalar mevcuttur.

<?php
/**
 * Mysql veri tabanından veri çekmek
 * http://www.umutsinav.com
 * @umutsinav
 * @package php_dersleri
 */
//türkçe karakter hatası vermemesi için sayfanın kodlamasını utf8 olarak ayarlıyoruz
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
//Veri Tabanına baglantı kodlarımız
$db_host="localhost";
$db_username="root";
$db_password="root";
$db_name="ogrenci";
mysql_connect("$db_host","$db_username","$db_password")or die ("Host'a Baglanamadim");
mysql_select_db("$db_name")or die("Veritabanina Baglanamadim");
mysql_query("SET CHARACTER SET UTF8");

//Tüm kayıtları çekiyoruz
$sorgu=mysql_query("select * from ogrenciler");
?>
<table style="width: 400px; border: yellow 3px ridge;" border="0">
  <tr style="background: black; color: white;">
  <th>Öğrenci No</th>
  <th>Öğrenci Adı</th>
  <th>Öğrenci Soyadı</th>
  </tr>

<?
while($ogrenci=mysql_fetch_array($sorgu))
{
  echo '<tr>';

  echo '<td align="center">'.$ogrenci['ogrenci_no'].'</td>';
  echo '<td>'.$ogrenci['ogrenci_ad'].'</td>';
  echo '<td>'.$ogrenci['ogrenci_soyad'].'</td>';

  echo '</tr>';
}

?>
</table>

Tek Bir kaydı veri tabanından çekmek için ise şöyle bir kod yazmamız gerekir

<?php
//Öğrenci numarasına göre tek bir kayıt çekiyoruz
$sorgu   = mysql_query('select * from ogrenciler where ogrenci_no=80');
$ogrenci  = mysql_fetch_array($sorgu);
echo 'Tekbir kayıt çekiyoruz ---> ' ;
echo '80 nolu öğrenci<b>'.$ogrenci['ogrenci_ad'].' '.$ogrenci['ogrenci_soyad'];
?>

Aslında php bildikten sonra mysql’den veri çekmek kolaydır sadece biraz SQL bilgisine sahip olmanız gerekir bu yazıda kullnılan sql kodları

select * from ogrenciler where ogrenci_no=80

bu ogrenci numarası 80 olan öğrencinin bilgilerine ulaşmak için gerekli SQL kodudur.

select * from ogrenciler 

bu ogrenci tablosundaki tüm kayıt bilgilerine ulaşmaya yarayan SQL kodudur
Bu çalışmanın ekran görüntüsü

mysql'den veri çekme

mysql’den veri çekme

escort bayan ankara ankara escort ankara escort bayan cebeci escort