Umut Sinav Logo

Archive for C# Programlama

C# Veri Türleri ve Değişkenler

Bu yazımızda C# dilinde kullanılan veri tiplerini ele alacağız. Aslında bu konu sadece C# için geçerli değil programlama ile uğraşanlar için genel olarak bilinmesi gereken çok önemli bir konudur bir çok anlatımda bir kaç cümle ile anlatılıp geçilir iyi bir programcı değişken kavramını çok iyi bir şekilde anlaması gereklidir.

Değişken Nedir?

Bilgisayar belleğinde (memory) adresi (adress), kaplama alanı (size) , tipi (type) ve değeri (value) olan sürekli bölüme değişken adı verilir.

Programlamada bir çok işlem değişkenler vasıtasıyla yapılır hesaplama işlemleri, kayıt işlemleri, listeleme işlemleri vs.

Değişken Kavramı

şekildeki gibi int tipinde sayi1 isminde 12 değeri olan bir değişken tanımlanmaktadır. Artık sayi1 ile işlem yapabiliriz ilk değeri 12 fakat bu sürekli 12 kalacağı anlamına gelmiyor adı üstünde değişken yani programımız çalışma anında 12 den başka değerler alabilir burada bilmemiz gerekn int tipinde olduğu ve int değerler alabileceğidir.

Değişken Tanımlama Kuralları

  • Değişken ismi içerisinde boşluk kullanılmaz.
  • Değişken isimleri rakam veya özel karakterler ile başlayamaz, harf ile başlamalıdır.
  • Değişken ismi içerisinde harf,rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır.

Ve en önemli not ise değişkenleri içerisinde barındırdıkları değerlere uygun isimlendirme yapılmış olmasıdır

Örnek : Bir sitemiz var ve üyelik ile giriş yapıyoruz giriş ekranında bir form olsun buradaki form elamanlarına isim verirken kullaniciAdi ve kullaniciSifre gibi isimler verilmesi mantıklıdır.

Veri Tipleri

Her programlama dilinde çeşitli veri tipleri mevcuttur ve programcılar ihtiyaca yönelik istenilen veri tiplerini kullanabilir aşağıdaki tabloda C# ta kullanabileceğimiz veri tipleri mevcuttur.

C# Veri Tipleri

C# Veri Tipleri

Önemli Not:Tam sayılar ile işlem yapacağız kullanabileceğimiz sbyte, byte, short, ushort,int, uint bu kadar çeşidin olmasının sebebi bellekte kapladıkları alanlarla ilgili ve bu konuda okullarda ve öğrenme aşamasında pekte önemli olmasada gerçek hayatta yapılan projelerde çok çok önemlidir. Tutacağınız veri 0-100 arasında ise buna uygun olarak byte veri tipi kullanılmalıdır

byte kullanım 8 bit

int kullanım 32 bit

yani byte yerine int kullanırsak fazladan 24 bit zarar etmiş oluruz.

Değişkenlerin Geçerliliği (scope)

Tanımlanan değişkenlerin hangi aralıklarda kullanabileceği ile alakalı bir konudur bir değişkeni tanımlanmadığı yerde kullanmak hataya sebeb verecektir. Aşağıdaki örneği inceleyerek olayı daha iyi anlayabilirsiniz.


class Ornek

{

void ilkMetod()

{

int degisken;

...

}

void ikinciMetod()

{

degisken = 42; // hata: değişken, alanın dışında

...

}

}

C# Programlamaya Giriş

C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft’un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir.
Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır.

İsmi Nereden Geliyor

C programlama dilinde bir tamsayı değişkeni 1 atırmak için ++ soneki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır. Read more

Oop Nesne yönelimli programlama

Türkçesi Nesne yönelimli programlama (NYP), İngilizcesi Object Oriented Programming Özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pekçok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir.
Nesneye yönelik programlama uygulamayı oluşturan varlıkları modellemek için; veriler ve onlar üzerinde işlem yapan yordamların bir arada bulunduğu “nesneler” kullanılır. Buna veri soyutlama adını veriyoruz. Nesneye yönelik programlama çeşitli temel unsurları vardır. Bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kapsülleme (Encapsulation)
  • Kalıtım (Inheritance)
  • Çok biçimlilik (Polymorphism)
Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama

Kapsülleme: Yönettiği kod ve veriyi birbirine bağlayan ve bu ikisini dış kaynaklı karıştırma ve yanlış kullanımlardan koruyan mekanizmadır.

Kalıtım(Inheritance): Genel niteliklerini ebeveyninden alan ve böylece bir nesneyi daha genel bir durumun özel bir örneği yapan özelliktir.
Kalıtım
Şekilde görüldüğü gibi Kangal köpeği çoğu özelliğini hiyerarşik olarak kalıtım yoluyla kazanır

Çok Biçimlilik(Polymorphism): Genel anlamda bir adın birbiriyle ilişkili fakat teknik açıdan farklı iki veya daha fazla amaç için kullanılabilmesi yeteneğine denir.

Örnek çok biçimliliği pek desteklemeyen C’de, mutlak değer bulma işi üç ayrı fonksiyon adı gerektirir. Abs(), labs() ve fabs(). Bu fonksiyonlar sırasıyla bir tamsayının, bir uzun tamsayının(long integer) ve bir gerçel sayının (reel) mutlak değerini hesaplar. Fakat çok biçimliliği destekleyen C++’da bu fonksiyonlar abs() gibi tek bir isimle adlandırılır. Fonksiyonun çağırmak için kullanılan veri tipi, gerçekte hangi fonksiyonun çalışacağını belirler. Böylece bir fonksiyon adının birkaç amaç için kullanılması mümkündür. Buna fonksiyonların aşırı yüklemesi (function overloading) adı verilmektedir.
Nesneye Yönelik Programlama Örnek

escort bayan ankara ankara escort ankara escort bayan cebeci escort