Umut Sinav Logo

Popüler Yazılar

<< >>

Php Dosya Yükleme (upload) Kodu

Php Logo

PHP ile ilgili çalışmalara yeni başlayanlar için dosya yükleme nasıl yapılır, bu yazıda ondan bahsetmek istedim temel düzeyde dosya yüklemek için aşağıdaki kodlar gayet işinizi görmektedir. İlk adım olarak bir

PHP ile veritabanından veri çekmek

PHP’ye yeni başlamış az çok nasıl kullanıldığını öğrenen kişiler için ikinci adım olarak veri tabanı ile tanışmak gelir bu yazıda PHP ile mysql veri tabanından veri çekme işlemini anlatmaya çalışacağım.

Javascript ve Php Yönlendirme Kodu

Web sitelerimizde bazı işlemlerden sonra ziyaretçimizi başka sayfalara otomatik olarak yönlendirmemiz gerekebilir bu tip durumlarda işimizi yarayan kodlar hem php hem javascript olarak aşağıda vardır hangisine ihtiyaç duyarsanız onu kullanabilirsiniz.

PHP Seo Url Yapımı

Seo link yapımının arama motorları açısından çok büyük önem arz etmesede önemli bir yeri vardır seo linkleri php tarafında nasıl oluşturacağız bu yazıda onu anlatmaya çalışacağım. Yukarıdaki fonksiyon sayesinde yollamış

PHP tc kimlik no doğrulama

Php Logo

E-ticaret sitelerinin bayağı bir yayılmasıyla beraber artık web siteleri üyelerinin TCKN bilgilerini tutuyor ve buda programcılara ekstra bir kontrol getiriyor bu yazıda girilen bir TCKN bilgisinin kurallara uygun olup olmadığını

PHP Json Kullanımı

Platformlar arasında veri alışverişi yapmak oldukça önemli ve kullanışlıdır bunu genelde XML ile yapmaktayız bu yazıda XML alternatifi olarak platformlar arası iletişim sağlayan json ve PHP ile Json kullanımı hakkında bilgiler

PHP İle Çarpım Tablosu

Bu yazıda for döngüsü kullanaraktan php ile çarpım tablosu yapımından bahsedeceğim. Döngü Nedir? Döngü (loop) deyimleri, bir kümenin belli bir koşul altında tekrar edilmesi için kullanılır. Örneğimiz 1’den 25 e

PHP Dosya Yükleme Boyutu

PHP ile file upload yani dosya yükleme işlemi yaparken kısıtlama yapmak isteyebilirsiniz bu kısıtlamalardan bu yazıda dosya boyut sınırı bahsedeceğim. Varsayılan olarak sunucularda 2MBolarak ayarlıdır bu 2MB tı aşağıdaki yöntemler

Oop Nesne yönelimli programlama

Türkçesi Nesne yönelimli programlama (NYP), İngilizcesi Object Oriented Programming Özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pekçok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir. Nesneye yönelik programlama uygulamayı oluşturan varlıkları modellemek için; veriler ve

Framework Nedir Framework Avantajları Nelerdir

Framework Nedir?Framework, yazılımın iskeletini oluşturan, fonksiyon ve sınıflardan oluşan geniş çaplı bir kütüphaneye sahip uygulama çatısıdır. Framework proje sürecini hızlandırır, düzenli ve temiz kod yazımını kolaylaştırır ve yazılıma belli bir

PHP ile Adres Satırını Almak

PHP ile adres satırının tamamını alma işlemi Kullanacağımız fonksiyon ve değişkenler $_SERVER[‘SERVER_NAME’] : Geçerli betiğin altında çalıştığı sunucunun adıdır. Eğer betik bir sanal konak üzerinde çalışıyorsa, o sanal konağın adını içerir. braveyoung01.blogspot.com $_SERVER[‘REQUEST_URI’] : Sayfaya erişim için

PHP Tarih İşlemleri date() Fonksiyonu

PHP ile tarih kullanımı oldukça kolaydır tarih işlemleri oldukça geniş bir konudur aslında ama biz daha çok işin yeni başlayanlar kısmına değineceğiz ekrana tarih saati nasıl yazdırırız ona bakalım.  

PHP Değişkenler İle İlgili İşlevler

PHP ile yazılım geliştiriyorsanız işinize çok yarıyacak değişken işlevleri fonksiyonları aşağıdadır http://php.net/manual/tr/book.var.php adresinden alınmıştır fonksiyonların yanında açıklamaları yazmaktadır daha detaylı bilgi için linklere tıklayıp fonksiyon detaylarına bakabilirsiniz. debug_zval_dump — Dahili bir zend değerinin

Netbeans codeigniter plugin

Son zamanlarda sıklıkla NetBeans IDE ve CodeIgniter PHP Framework kullanmaktayım gerçekten NetBeans müthiş bir IDE NetBeans ile proje oluştururken Zent Framework Symfony Framework desteğini veriyordu haliyle neden CodeIgniter Olmasın deyip biraz araştırdıktan

Bir sitenin meta taglarını php ile almak

PHP Dersleri konusunda bir yazı serisi yazmak umuduyla bu yazıyı yazmaya başlıyorum. Konu : Sitenin meta taglerini almak Dil    : PHP Örnek Site : http://www.umutsinav.com Öncelikle bir php dosyası oluşturup içine

C# Programlamaya Giriş

C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft’un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir.
Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır.

İsmi Nereden Geliyor

C programlama dilinde bir tamsayı değişkeni 1 atırmak için ++ soneki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır. Read more

Onluk Sayıyı İkilik Sayıya Çevirme

Bu yazıda onluk(decimal) sayı sisteminde olan bir sayının ikili (binary) sayı sistemine çevirilmesini C PROGRAMLAMA dilini kullanarak nasıl yapılabileeğini anlatmaya çalışacağım.

 

Ekrana 0….15 kadar olan sayıların ikili sayı karşılıklarını yazılmasını sağlayalım

Bunun için main fonksiyonu içersinde bir for döngüsü açıp yazacağımız olan ikiliKod fonksiyonuna parametre yollayarak ikili kodun yazılmasını sağlayalım.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//ikili koda çevirme recursive fonksiyonumuz
void ikiliKod(int n){
	if(n>1)
		ikiliKod(n/2);
	printf("%d", n%2);
}
int main()
{
	int i=0;
	for(i=0; i<=15; i++){
		printf("\t%d ikili kodu= ",i); ikiliKod(i);
		printf("\n");
	}
	system("pause");
}

 

ikiliKod Fonksiyonu recursive olarak çalışan bir fonksiyon olup yollanan n parametresinin ikilik kodunu ekrana yazılmasını sağlamaktadır.

Oluşan çıktımız aşağıdaki gibidir

decimal to binary

decimal to binary

 

 

 

Özdevingen (recursive) fonksiyon ile ikili arama metodu

C programlama İkili Arama Metodunun Recursive Uygulaması

Bu yazıda binary (ikili) arama algoritmasının isme göre arama yapılmasını recursive (özdevingen) fonksiyon ile yazılmasının C programlama dilinde nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım.

Recursive Fonksiyon

 • Kendini doğrudan veya dolaylı olarak çağıran fonksiyonlara recursive (özdevingen) fonksiyonlar adı verilir.
 • Recursive (özdevingen), iterasyonun (döngüler, tekrar) yerine geçebilecek çok güçlü bir programlama tekniğidir.
 • Orijinal problemin küçük parçalarını çözmek için, bir alt programın kendi kendini çağırmasını sağlayarak, tekrarlı işlemlerin çözümüne farklı bir bakış açısı getirir.

İkili Arama

İkili Arama, sıralı bir dizide, belirli değerin bulunmasına yönelik bir algoritmadır. Bu teknikteki her bir adımda, aranan değerin, dizinin orta değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşit olmaması durumunda aranan değerin orta değer tarafından ikiye ayrılan kısımlardan hangisinde olduğu kontrol edilir, aranan değeri içeren kısım bir sonraki adımda arama yapılacak dizi olur ve bu sayede arama yapılan listedeki eleman sayısı her adımda yarıya indirilmiş olur.

Uygulama

Bilmeniz gerekenler

 • C programlama struct yapısı
 • C programlama strcmp fonksiyonu (iki karakter dizisini karşılaştırır eşit ise 0, birinci ifade büyük ise 1, ikinci ifade büyük ise -1 dönderir)

Aşağıda bulunan kodu inceleyerek bu işlemlerin nasıl yapıldığını anlamaya çalışın gerekli açıklamalar kodun yorum satırında mevcuttur.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
/*
* Şair defterine programcı yorum satırına şiirini yazar
* Umut SİNAV (@umutsinav)
*/
// person isimli struct yapımızı tanımlıyoruz
struct person {
 long telNo;
 char isim[12];
};
//İkili (binary) arama algoritmasının özdevingen (recursive) sürümü
int ikiliAramaRecursive(struct person personel[], char arananIsim[], int elemanSayisi, int alt, int ust)
{
	int konum=-1, orta, karsilastir;
	if(alt>ust) return -1;
	//orta kısmı buluyoruz
	orta = (alt + ust) / 2;
	//isimleri karşılaştırıyoruz strcmp fonksiyonu ile
	karsilastir = strcmp(arananIsim, personel[orta].isim);
	//karşılaştırma işleminden dönen değere göre return işlemimizi yapıyoruz
	if (karsilastir==0)	return orta;
	else if (karsilastir==-1) return ikiliAramaRecursive(personel, arananIsim, elemanSayisi, alt, orta-1);
	else if(karsilastir==1) return ikiliAramaRecursive(personel, arananIsim, elemanSayisi, orta+1, ust);
	//aranan kayit bulunamadı ise -1 değerini dönderiyoruz
	return -1;
}
void main()
{
	struct person
  personel[15]={
		3451280, "AYDIN",
			3892345,"BEKIR",
			3774860,"CEMIL",
			3886655,"DENIZ",
      3871288,"EREN",
			3661288,"EMRAH",
      3661090,"FIKRET",
			3213045,"GUL",
			3871280,"JALE",
			3223488,"LATIF",
			3981200,"NERMIN",
      3021288,"PERIHAN",
      3891123,"UMUT",
			3125466,"VELI",
			3014560,"ZEKI"
	};
	char girilenIsim[12];
	int elemanSayisi=15, alt=0, ust=15, sonuc, devam=0;
	//elemanları listeliyoruz
	for(int i=0; i<elemanSayisi; i++)
		printf("\n\t %d %s", personel[i].telNo, personel[i].isim);
	do
	{
		//arama yapılacak ismi kullanıcıdan alıyoruz
		printf("\n\tListede Arama Yapmak Icin Kisinin Adini Giriniz:");
		scanf("%s", &girilenIsim);
		//fonksiyonumuzu çağırıyoruz
		sonuc=ikiliAramaRecursive(personel, girilenIsim, elemanSayisi, alt, ust);
		if(sonuc==-1)
			printf("\n\t uzgunuz istediginiz ismi bulamadik :)\n");
		else
			printf("\n\t Aranan ismin konumu: %d\n\t Aranan ismin numarasi: %d\n", sonuc+1, personel[sonuc].telNo);
		printf("Tekrar arama icin [1], cikmak icin [0]:");
		scanf("%d", &devam);
		if(devam==0) exit(0);
	}while(devam);

}

 

C programlama İkili Arama Metodunun Recursive Uygulaması

C programlama İkili Arama Metodunun Recursive Uygulaması

Admin Panel Tema

Bu yazı admin panel templatelerinin örneklerini içerir. Projeleriniz için profesyönel bir admin panel şablonu arıyorsanız bu sayfa tam size göre 🙂

Neden Admin Paneli

Günümüzde admin panel templateleri son derece popüler hale gelmiştir bunun bir çok nedeni vardır ama en önemlisi kesinlikle zamandır. “VAKİT NAKİTTİR

Profesyonel bir CMS (içerik yönetim sistemi) yaptığınızı varsayarsak sıfırdan bunu yapmak karmaşık ve zor olabilir ayrıca yaptığınız projelerde profesyönel temalar kullanarak müşterilerinizi etkiler ve mutlu edersiniz. Bu gbi nedenlerden dolayı profesyönel admin panelleri günümüzde çok popülerdir.

Read more

Reklam Nedir?

Bir ürünü tanıtmak, pazarlamak için reklama her türlü ihtiyaç duyarsınız onlarca çeşit reklam mevcuttur ayrıca reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bilinen yanlış birşeyde var. Eğer ismim duyulsunda nasıl duyulursa duyulsun diye bir mantıkta iseniz doğru olabilir ama kalite, güven, saygı  kazanmak istiyorsanız daha çok sizi yansıtan  reklam ve reklam yollarını tercih etmelisiniz.

Reklam

Reklam

Reklam Nedir?

İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru. “Bu tanım wikiden alınmıştır”

Bilinen Başlıca Reklam Sloganları

 • BEKO Dünya markası,
 • SOLO Hem yumuşak hem hesaplı,
 • ETİ Lezzet uygarlığı,
 • BRIDGESTONE Yola tutkuyla bağlı,
 • TEFAL Ne varsa sende var,
 • BOSCH Yaşam için teknoloji,
 • PİRELLİ Kontrolsüz güç güç değildir,
 • ARÇELİK demek yenilik demek,
 • OMO Kirlenmek güzeldir,
 • FORD Farkı hisset,TAMEK’se koy sepete

Reklamın Özel Amaçları

 • İşletmenin saygınlığını sağlamak
 • Kişisel satış programını desteklemek
 • Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek
 • O sektörde genel talebi arttırmak
 • Malı denemeye ikna etmek
 • Malın kullanımını yoğunlaştırmak
 • Malın tercihini devam ettirmek
 • İmajı doğrulamak yada değiştirmek
 • Alışkanlıkları değiştirmek
 • İyi hizmeti vurgulamak
 • Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek
 • İşletmenin prestijini arttırmak

Reklamın en önemli amaçı en kısa yoldan pazarlama yapmak ve ticari kazanç sağlamaktır

Sakıp Sabancı Örneği

Reklamın önemini gayet iyi açıklayan bir örnektir

Sakıp Ağa (sabancı) sormuşlar tüm mal ve paranı alsak sana 100 lira versek tekrar böyle zenginliğe ulaşmak için ne yaparsınız?
Cevap : 100 liranın 30 lirasına mal alır 70 lirasınıda reklama yatırırım demiş?

İnternet Reklamcılığı

 1. Banner ve text link Reklamları ,
 2. Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları ,
 3. E-Mail Reklamları , (daha önce bununla ilgili yazmış olduğum yazı)
 4. Pop up Reklamları ( İnnersitial – Supersitial )
 5. Affilliate ( Satış Ortaklığı )
 6. İçerik Sponsorlukları
 7. Arama Motoru Reklamları ( google adsense gibi )

Birkaç Reklam Çalışması

TT Arena Reklam Çalışması (cem yılmaz)

Windows 8 Reklam Müziği (Lenka – Everything At Once)

Karadeniz Bölgesi

Hemen bu yazıyı yazma nedenimi açıklamak istiyorum blog sitem 2-3 aydır yayında genel olarak programlama ile alakalı yazılar yazılmakta istatistiklere baktığım zaman karadeniz bölgesinden sitenin ziyaretçisinin az olması az olmasını geçtim Sinop, Kastamonu, Gümüşhane ve Bayburt illerinden hiçmi hiç giren bile yok sıfıra sıfır yani 🙂 bu yazıyla bir zahmet oralardan ziyartçi bekliyorum.

karadeniz bölgesi

karadeniz bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz’den alan, Sakarya Ovası’nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye’deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu nedenle yerel saat farkı en fazla olan bölgedir. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve gelişmiş şehirleri sırasıyla 1.250.076 kişilik toplam nüfusuyla Samsun ardından Trabzon ve Ordu’dur.

Karadeniz Bölgesi İlleri

 • Amasya  : 130.600
 • Artvin  : 215.000
 • Bartın  : 143.600
 • Bayburt  : 61.000
 • Bolu  : 126.000
 • Çorum  : 226.000
 • Düzce  : 207.000
 • Giresun  : 190.000
 • Gümüşhane : 45.700
 • Karabük  : 123.000
 • Kastamonu : 135.000
 • Ordu  : 750.000
 • Rize  : 348.776
 • Samsun  : 1.250.000
 • Sinop  : 201.000
 • Trabzon  : 800.000
 • Tokat  : 613.000
 • Zonguldak : 213.000

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz_B%C3%B6lgesi

PHP Dizi Kullanımı

Php Logo

Dizi derken kuzey-güney, kurtlar vadisi felan bahsetmiyoruz burada yanlışlıkla bu sayfaya geldiyseniz hemen çıkınız 🙂

Dizi Nedir?

Dizi, bellekte aynı isim altında toplamış değişkenler kümesine verilen isimdir. Dizinin kullanım alanlarına gelince ise, aynı türe ait bilgileri bellekte tutmak istediğimizde örneğin bir veri gurubunu sıralamak istediğimizde ya da verilere ait bazı istatiksel bilgilerin hesaplanmasında bize yardımcı olur.

PHP Dizi Tanımlama


$dizi=array();

olarak dizi tanımlaması yapabilirsiniz veya aşağıdaki gibi direkt elemanları girerek tanımla işleminede başlayabilirsiniz

$dizi = array ('Elma', 'Armut');

//Dizilere eleman eklemek için şu komutu kullanmalıyız

$dizi [] = 'Muz';

//buradada direkt dizinin son elemanı eklediğiniz veri olacaktır

Dizi elemanlarının birer numarası bulunmaktadır oda 0,1,2,3… şeklinde devam etmektedir.

Örneğin dizimizdeki Armut elemanına ulaşmak için şu kodu kullanmalıyız


$dizi[1];

Diziyi json Olarak Dışarıya Aktarmak

$ogrenciler = array(
'isim' => 'umut sinav',
'mail' => 'umut@umutsinav.com.com',
'no' => '100',
 'notlar' => array(
   'matematik' => 80,
   'tarih'   => 90
 )
);

echo (json_encode($ogrenciler)); // öğrenciler dizisini json hale getirip ekrana basıyoruz

escort bayan ankara ankara escort ankara escort bayan cebeci escort